REGULAMIN sklepu internetowego sklep.tendo.com.pl

I. Postanowienia ogólne
 1. Ninieszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.tendo.com.pl (zwany dalej Sklep) za pośrednictwem, którego Klient może składać zapytania o ofertę lub zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Właścicielem sklepu internetowego sklep.tendo.com.pl jest firma:
  TENDO Jarosław Nawrot Spółka Jawna
  ul. Kartuska 366
  80-125 Gdańsk

  Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS Nr 0000082382
  NIP : 584-09-02-374
  Regon: 190283743

  Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 12 Oddział w Gdańsku
  15 1500 1285 1212 8005 4445 0000

   
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe.
 4. Wszystkie podawane ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 5. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym sklep.tendo.com.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 II. Formy składania Zamówienia
 1. Podczas składania zamówienia należy podać nazwę produktu, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail, które są podstawą do realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia na firmę, należy dodatkowo podać dane do faktury VAT.
 2. Przy zamówieniach stosujemy indywidualny, bardzo korzystny system rabatowy.
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
 • Formularz zamówienia na stronie www.sklep.tendo.com.pl,
 • e-mailem: sklep@tendo.com.pl.
 1.  W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej.
 2.  Wysłanie formularza z zapytaniem (zakładka Kontakt) nie niesie za sobą konieczności zakupu. Jest dla nas informacją o Państwa zainteresowaniu naszą ofertą i sygnałem do kontaktu w celu udzielenia dalszych informacji o produktach i warunkach transakcji. Po telefonicznym uzgodnieniu warunków transakcji i ich akceptacji przez Klienta, pracownik Sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Dodatkowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest przesłanie wiadomości mailowej przez Sklep, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
III. Realizacja zamówienia
 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się poprzez przesłanie wiadomości mailowej przez Sklep, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz dane niezbędne do opłacenia zamówienia.
 2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia i wynosi od 48 h do 30 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania opłaty za towar do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości co do ich wiarygodności.
 IV. Koszt i termin dostawy
 1. Dostawa przesyłek realizowana jest transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy przesyłek spedycyjnych z reguły nie przekracza 48 h od momentu przekazania towaru kurierowi.
 2. Kupujący otrzymuje e-mailem lub telefonicznie potwierdzenie wysyłki towaru oraz numer listu przewozowego z możliwością monitorowania przesyłki.
 V. Dostawa
 1. Zamówiony towar można odebrać samodzielnie w siedzibie naszej firmy w Gdańsku, ul. Kartuska 366 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 2. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Fotele, krzesła i meble dostarczane są w kartonach i przeznaczone do samodzielnego montażu według załączonej instrukcji.
 4. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu w obecności kuriera. W razie uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody, który stanowić będzie podstawę do wymiany towaru na nowy.
 VI. Płatności
 1. Dowód zakupu w postaci faktury zostanie dołączony do przesyłki lub wysłany pocztą w ciągu 7 dni.
 2. Przy składaniu zamówienia kupujący może wybrać, jako dokument  zakupu, Fakturę VAT, podając dodatkowo nazwę firmy i NIP.
 3. Formy płatności:
 • Wpłata na konto – płatność na rachunek bankowy przed wysyłką towaru.

  Nr konta bankowego: Santander Bank Polska S.A. 12 Oddział w Gdańsku
  15 1500 1285 1212 8005 4445 0000

   
 • Przelew z odroczonym terminem płatności dla stałych klientów, instytucji  i jednostek budżetowych. Prosimy wówczas wybrać opcję wpłata na konto i dopisać w UWAGACH na końcu procesu zamówienia: przelew z odroczonym terminem płatności.
 VII. Gwarancje i reklamacje
 1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest odpowiednią gwarancją podaną przy opisie produktu.
 2. Gwarancją nie są objęte reklamacje dotyczące: uszkodzenia podczas montażu, naturalnego zużycia wyrobu, mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wad wyrobów po jakichkolwiek zmianach konstrukcyjnych wyrobu oraz naprawach wykonywanych samodzielnie.
 3. Prezentowane w sklepie kolory produktów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych, co nie może być podstawą reklamacji lub zwrotu towaru.
 4. Reklamacje należy składać pisemnie lub e-mailem, a podstawą gwarancji jest faktura.
 5. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) Konsument może żądać w szczególności: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżeniu ceny produktu, odstąpić od umowy.
 VIII. Zwroty towaru
 1. Kupujący może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Produkty odesłane w terminie późniejszym niż 14 dni od daty odbioru towaru nie będą przyjmowane.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi być w oryginalnym opakowaniu.
 4. Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący i na nim spoczywa odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu.
 5. Towar należy zwrócić na adres:
  Tendo Jarosław Nawrot Sp. J.
  ul. Kartuska 366
  80-125 Gdańsk.
 6. Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przesyłki Sprzedającemu.
 IX. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownika sklepu internetowego sklep.tendo.com.pl podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Użytkownik Sklepu zgadza się na wykorzystywanie swoich danych osobowych do realizacji zamówienia.
 3. Informujemy, iż strona sklep.tendo.com.pl wykorzystuje pliki w formie tzw. Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących tzw. plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z naszego Sklepu użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików Cookies. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informacje o przechowywaniu Cookies, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 4. Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Tendo Jarosław Nawrot Sp.J. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 366. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres lub na adres mailowy sklep@tendo.com.pl. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 5. Dochowujemy wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępniamy ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedajemy. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.
 6. Każdemu przysługuje prawo:
  • Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących własnej osoby.
  • Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby.
  • Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
 7. Dane w każdym przypadku Kupujący podaje dobrowolnie.
 8. Celem i podstawą przetwarzania danych jest:
  • Dostarczenie towaru, wystawienie faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”).
  • Wykonanie obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • Dochodzenie roszczeń - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności.
  • Udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa prośbę lub nadanie sprawie biegu, jeżeli klient zwróci się do nas z takim wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  • Archiwizowanie dokumentów - podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO, gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przechowywanie dokumentów stanowi prawny interes Tendo Jarosław Nawrot Sp. J., jako administratora przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.
 9. Podczas realizowania działań Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików Cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności nie gromadzimy danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie tożsamości Klientów.
 10. Dane, które będą przechowywane:
  • Umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
  • Dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 11. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość Urzędu Skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.
X. Postanowania końcowe
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Umowa zawierana jest między Klientem a Tendo Jarosław Nawrot Sp. J. z siedzibą w Gdańsku.
 3. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) w szczególności takich jak mediacja sądowa lub pozasądowa.
 4. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Producenci

 • Kulik System
 • Nowy Styl

Na tej witrynie używane są pliki cookie potrzebne do działania statystyk i/lub świadczenia usług. Korzystanie z witryny oznacza, że pliki cookie są zapisywane na dysku Twojego komputera. Można to zmienić w ustawieniach przeglądarki.

Zamknij